Blog Archives - 10Sellers
  • Blog

    Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ được mấy ngày?

      Các Bạn muốn biết lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019 nghỉ mấy ngày đúng không? Ok! Có ngay nhé. Theo thông báo của các cơ quan nhà nước thì lịch nghỉ chính thức của Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là từ 13 đến 15/4. Vậy là các Bạn nghỉ được 3 ngày đó nhá…há há coi cái mặt mừng chưa kìa… Nói rõ lại là chỉ dành cho các cán bộ, công viên chức nhà nước thôi nhé, và các em học sinh. Còn Bạn mà làm tư nhân thì cứ tắt đèn nằm mơ đi nhé, quá lắm thì chỉ được nghỉ 2 ngày 13 và 14/4 thôi,…